POLYOLS SPU-003DWH (CHUYÊN DỤNG CHO FOAM PU HỆ ĐỔ RÓT CÁCH NHIỆT BÌNH NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG)

POLYOLS SPU-003DWH (CHUYÊN DỤNG CHO FOAM PU HỆ ĐỔ RÓT CÁCH NHIỆT BÌNH NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG)

Chi tiết

POLYOLS SPU-003DWH là loại polyols chuyên dụng cho Foam PU hệ đổ rót cách nhiệt bình nước nóng năng lượng. Với đặc điểm kỹ thuật đặc biệt là thời gian kết thúc phản ứng dài. Foam PU thành phẩm có đặc điểm như sau:

  • Thời gian kết thúc phản ứng dài
  • Hệ số dẫn nhiệt cực thấp
  • Hiệu suất chịu nhiệt độ cao, cao nhất 150 ͦ C