POLYOLS SPU-002DFI (CHUYÊN DỤNG CHO FOAM PU HỆ ĐỔ RÓT CÁCH NHIỆT KHOANG GIỮ LẠNH TÀU, THUYỀN)

POLYOLS SPU-002DFI (CHUYÊN DỤNG CHO FOAM PU HỆ ĐỔ RÓT CÁCH NHIỆT KHOANG GIỮ LẠNH TÀU, THUYỀN)

Chi tiết

POLYOLS SPU-002DFI là loại polyols chuyên dụng cho Foam PU hệ đổ rót cách nhiệt khoang giữ lạnh, hầm bảo quản trên tàu thuyền. Với đặc điểm kỹ thuật đặc biệt là thời gian kết thúc phản ứng dài. Foam PU thành phẩm có đặc điểm như sau:

  • Thời gian kết thúc phản ứng dài
  • Hệ số dẫn nhiệt cực thấp
  • Hiệu suất chịu nhiệt độ cao, cao nhất 150 ͦ C

KIỂM TRA HIỆU XUẤT TẠO BỌT

Nhiệt độ thử nghiệm

Nhiệt độ phòng21­­­­­­oCNhiệt độ vật liệu kết hợp25 oCNhiệt độ vật liệu B

25 oC

Tỷ lệ

(số lượng)

Thành phần A100Thành phần B

110

No

Mục thử nghiệmTiêu chuẩnKết quả kiểm tra

Kết quả

1

Màu sắc:Chất lỏng màu vàng nhạtChất lỏng màu vàng nhạtĐủ điều kiện

2

Thời gian khuấy (s)88

Đủ điều kiện

3

Thời gian kem

(s)

22 – 2823

Đủ điều kiện

4

Thời gian gel

(s)

65 – 7570

Đủ điều kiện

5

Thời gian nở tự do

Kg/m3

60 – 6564.6

Đủ điều kiện

6

Độ nhớt: 25 oC

Mpa.s

300 – 800670

Đủ điều kiện

Bình luận Facebook