POLYOLS SPU-002DFI (CHUYÊN DỤNG CHO FOAM PU HỆ ĐỔ RÓT CÁCH NHIỆT KHOANG GIỮ LẠNH TÀU, THUYỀN)

POLYOLS SPU-002DFI (CHUYÊN DỤNG CHO FOAM PU HỆ ĐỔ RÓT CÁCH NHIỆT KHOANG GIỮ LẠNH TÀU, THUYỀN)

Chi tiết

POLYOLS SPU-002DFI là loại polyols chuyên dụng cho Foam PU hệ đổ rót cách nhiệt khoang giữ lạnh, hầm bảo quản trên tàu thuyền. Với đặc điểm kỹ thuật đặc biệt là thời gian kết thúc phản ứng dài. Foam PU thành phẩm có đặc điểm như sau:

  • Thời gian kết thúc phản ứng dài
  • Hệ số dẫn nhiệt cực thấp
  • Hiệu suất chịu nhiệt độ cao, cao nhất 150 ͦ C

KIỂM TRA HIỆU XUẤT TẠO BỌT

Nhiệt độ thử nghiệm

Nhiệt độ phòng 21­­­­­­oC Nhiệt độ vật liệu kết hợp 25 oC Nhiệt độ vật liệu B

25 oC

Tỷ lệ

(số lượng)

Thành phần A 100 Thành phần B

110

No

Mục thử nghiệm Tiêu chuẩn Kết quả kiểm tra

Kết quả

1

Màu sắc: Chất lỏng màu vàng nhạt Chất lỏng màu vàng nhạt Đủ điều kiện

2

Thời gian khuấy (s) 8 8

Đủ điều kiện

3

Thời gian kem

(s)

22 – 28 23

Đủ điều kiện

4

Thời gian gel

(s)

65 – 75 70

Đủ điều kiện

5

Thời gian nở tự do

Kg/m3

60 – 65 64.6

Đủ điều kiện

6

Độ nhớt: 25 oC

Mpa.s

300 – 800 670

Đủ điều kiện

Bình luận Facebook