POLYOLS SPU-001DRE (CHUYÊN DỤNG CHO FOAM PU HỆ ĐỔ RÓT CÁCH NHIỆT TỦ ĐÔNG, BÌNH GIỮ NHIỆT)

POLYOLS SPU-001DRE (CHUYÊN DỤNG CHO FOAM PU HỆ ĐỔ RÓT CÁCH NHIỆT TỦ ĐÔNG, BÌNH GIỮ NHIỆT)

Chi tiết

POLYOLS SPU-001DRE là loại polyols chuyên dụng cho Foam PU hệ đổ rót cách nhiệt khoang giữ lạnh, hầm bảo quản trên tàu thuyền. Với đặc điểm kỹ thuật đặc biệt là thời gian kết thúc phản ứng dài. Foam PU thành phẩm có đặc điểm như sau:

  • Thời gian kết thúc phản ứng dài
  • Hệ số dẫn nhiệt cực thấp
  • Hiệu suất chịu nhiệt độ cao, cao nhất 150 ͦ C

KIỂM TRA HIỆU XUẤT TẠO BỌT

Nhiệt độ thử nghiệm

Nhiệt độ phòng

21­­­­­­oC

Nhiệt độ vật liệu kết hợp

25 oC

Nhiệt độ vật liệu B

25 oC

Tỷ lệ

(số lượng)

Thành phần A

100

Thành phần B

110

No

Mục thử nghiệm Tiêu chuẩn Kết quả kiểm tra

Kết quả

1

Màu sắc: Chất lỏng màu vàng nhạt Chất lỏng màu vàng nhạt Đủ điều kiện

2

Thời gian khuấy (s) 8 8

Đủ điều kiện

3

Thời gian kem

(s)

18 – 22 18

Đủ điều kiện

4

Thời gian gel

(s)

130 – 150 135

Đủ điều kiện

5

Thời gian nở tự do

Kg/m3

23 – 25 24

Đủ điều kiện

6 Độ nhớt: 25 oC

Mpa.s

200 – 600 400

Đủ điều kiện

Bình luận Facebook